PrelegenciZdjęcie prelegenta

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Przez trzy lata był Sekretarzem Stanu w ówczesnym Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) oraz przewodniczącym prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego.

21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Sport to jego wielka pasja. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Dzień 1: Powitanie uczestników Kongresu i II Forum


Zdjęcie prelegenta

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Sebastian Duda sprawuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 6 sierpnia 2015 roku.

Wcześniej  zajmował m.in. stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2006-2007. Następnie był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP w czasie kadencji ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, uzyskał mandat poselski, zdobywając 79 981 głosów.

W wyborach w maju 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 97 996 głosów. W 2015 r. startował w wyborach prezydenckich jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W pierwszej turze głosowania otrzymał 34,76 % ważnych głosów. W drugiej turze, która odbyła się 24 maja 2015 roku, Andrzej Duda został wybrany na urząd Prezydenta RP, zdobywając 51,55 % ważnych głosów. Dwa dni po wyborze, 26 maja 2015 r. jako Prezydent elekt, zrezygnował z członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość.

Prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem kariery politycznej był pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dzień 1: Oficjalne otwarcie


Zdjęcie prelegenta

Krzysztof Szczerski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Ur. w 1973 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, uzyskał stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz w 2010 roku habilitację. Profesor nauk społecznych. Jest absolwentem Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz Amerykańskiego Instytutu Systemów Politycznych i Ekonomicznych.

W latach 1998-2010 pełnił funkcje publiczne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MSZ RP, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP. Doradca polityczny w Parlamencie Europejskim (2010-2011). Poseł na Sejm RP VII kadencji. Od 7 sierpnia 2015 r. do dzisiaj jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnym za politykę międzynarodową. Od 4 kwietnia 2017 r. do 4 stycznia 2021 r. pełnił jednocześnie funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był Research Fellow w College of Europe (Brugia) oraz European University Institute (Florencja). Jest członkiem honorowym Klubu Jagiellońskiego, jednym z założycieli Fundacji „Dyplomacja i Polityka”, pełnił funkcje Sekretarza Ośrodka Myśli Politycznej oraz red. naczelnego Dwumiesięcznika „Arcana”.

Kawaler odznaczeń państwowych m.in. Finlandii, Bułgarii, Norwegii, Czech, Belgii, Litwy, Azerbejdżanu, Rumunii, Węgier.

Dzień 1: Sesja strategiczna z udziałem przedstawicieli państw Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Laurențiu Flueraru

Doradca w Departamencie Polityki Zagranicznej Administracji Prezydenta Rumunii

Laurențiu Flueraru jest zawodowym dyplomatą, który rozpoczął pracę w Departamencie Polityki Zagranicznej Administracji Prezydenta Rumunii w 2020 roku. Wcześniej zajmował się sprawami UE (podczas rumuńskiej prezydencji w Radzie UE był przewodniczącym Grupy Roboczej Radców ds. Stosunków Zewnętrznych RELEX), prawami człowieka, sankcjami, misjami Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, współpracą regionalną (Bałkany Zachodnie, region Morza Czarnego). Przez 4 lata (2006-2010) był odpowiedzialny za Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych jako dyplomata w składzie rumuńskiej misji przy Radzie Europy.

Dzień 1: Sesja strategiczna z udziałem przedstawicieli państw Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Witold Dzielski

Dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP

Kulturoznawca, amerykanista, lingwista. Od 2015 r. dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, a od 2021 r. Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Wcześniej główny specjalista w Departamencie Ameryki Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP oraz, w latach 2007 -2012 pracownik wydziału politycznego ambasady RP w Waszyngtonie.
Przed podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej aktywnie zaangażowany w działania obywatelskie związane z tematyką transatlantycką i praw człowieka (m.in. b. prezes Stowarzyszenia US Matters, b. dyrektor biura Fundacji Pro Publico Bono, b. rzecznik Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu). Wcześniej nauczyciel licealny i wykładowca akademicki. Autor publikacji z zakresu nauk społecznych i literatury fantasy. Amator sportów wyczynowych (czarny pas aikido, b. kapitan drużyny koszykarskiej).

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Andrij Deszczycia

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasador Deszczycia jest absolwentem Wydziału historycznego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, uzyskał dyplom MA na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie, a także obronił doktorat w dziedzinie nauk politycznych. Pan Ambasador rozpoczął służbę dyplomatyczną w 1996 roku w Polsce, później reprezentował interesy Ukrainy w Finlandii oraz Islandii. Pełnił funkcję Rzecznika MSZ Ukrainy, Ambasadora ds. specjalnych MSZ Ukrainy, a także specjalnego przedstawiciela Przewodniczącego OBWE ds. uregulowania konfliktów. Po protestach na Majdanie i ucieczce prezydenta Janukowycza 27 lutego 2014 r. mianowany p.o. Ministra spraw zagranicznych Ukrainy. 7 listopada 2014 r. jako Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy złożył listy uwierzytelniające na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i oficjalnie rozpoczął misję w Warszawie. Biegle mówi po polsku, angielsku oraz rosyjsku.

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Arndt Freytag von Loringhoven

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Arndt Freytag von Loringhoven objął stanowisko Ambasadora Niemiec w Polsce 15 września 2020 r. Wcześniej pełnił funkcję Specjalnego Przedstawiciela w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych ds. Sojuszu na rzecz Multilateralizmu (2020), Sekretarza Generalnego NATO ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa (2016-2019) oraz Ambasadora Niemiec w Republice Czeskiej (2014-2016). Ukończył New College w Oxfordzie w 1980 (tytuł magistra) oraz uzyskał tytuł doktora z Max-Planck-Institute for Biochemistry w Martinsried, Niemcy (1984). W 1986 r. rozpoczął pracę w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był również I Sekretarzem Ambasady Niemiec w Moskwie, II Sekretarzem Ambasady Niemiec w Paryżu oraz Zastępcą Szefa Federalnej Agencji Wywiadu w Berlinie.

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Akio Miyajima

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Polsce

Ambasador MIYAJIMA przyjechał do Warszawy w listopadzie 2020 roku. Jest zawodowym dyplomatą z 40-letnim doświadczeniem od 1981 roku. Wcześniej Ambasador Miyajima sprawował funkcję Ambasadora Japonii w Turcji, oraz pełnił służbę w Waszyngtonie, Seulu, Nowym Jorku (ONZ) i Londynie. Ambasador Miyajima uzyskał dyplom BA z politologii na Uniwersytecie Waseda oraz MA ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Yale.

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Margarita Ganeva

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Bułgarii w Polsce

ur. w Sofii, absolwentka Uniwersytetu Ekonomii w Pradze. Od 1992 r. związana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Bułgarii. Kierowała różnymi departamentami w ministerstwie, w tym m.in. Departamentem ds. Stosunków Gospodarczych. Ambasador Ganeva była Zastępcą Szefa Misji oraz Chargé d’ Affaires Ambasady Bułgarii w Pradze (2005-2008), Ambasadorem Republiki Bułgarii na Słowacji (2012-2016), a od 19 maja 2021 r. pełni funkcję Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce.

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Romana Vlahutin

Ambasador ds. Łączności, Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Ambasador Romana Vlahutin jest zawodową dyplomatką. Przed dołączeniem do chorwackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1999 r. pracowała jako analityk w Komisji ONZ ds. byłej Jugosławii, Trybunale ONZ w Hadze i Radzie Stosunków Zagranicznych w Waszyngtonie. Pełniła służbę w dyplomacji chorwackiej ambasad w Waszyngtonie (szef sekcji politycznej) i Belgradzie (zastępca ambasadora) oraz jako Szef Działu Analiz Strategicznych i Planowania Polityki w MSZ w Zagrzebiu (2000-2004). Pełniła również funkcję dyrektora politycznego Misji OBWE w Kosowie (2006-2007). W latach 2010-2014 była doradcą Prezydenta Chorwacji ds. polityki zagranicznej. W latach 2014-2018 Ambasador UE w Albanii. Od 1 marca 2019 roku została Specjalnym Koordynatorem i Ambasador ds. Łączności w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.
Ambasador Vlahutin jest absolwentką Uniwersytetu w Zagrzebiu (Wydział Filozofii) i Harvardu (J.F. Kennedy School of Government). Jest członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

B. Bix Aliu

Chargé d’Affaires, a.i. w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie

B. Bix Aliu sprawuje obecnie funkcję Chargé d’Affaires, a.i. w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.  Jako zawodowy dyplomata wysokiej rangi Zagranicznej Służby Dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych, Bix rozpoczął służbę dyplomatyczną w Macedonii, i także reprezentował interesy Stanów Zjednoczonych w Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Polsce oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Urodzony na terenie obszaru metropolitalnego Chicago, Bix posiada stopień magistra medycyny Uniwersytetu Medycznego w Kosowie oraz tytuł magistra Studiów Strategicznych Uniwersytetu Wojennego Armii USA.  Mówi biegle po albańsku, czarnogórsku, macedońsku, serbsku i polsku.

Dzień 1: Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Paweł Jabłoński

Podsekretarz Stanu w MSZ, Pełnomocnik Rządu ds. Inicjatywy Trójmorza

Urodził się w 1986 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Od 2015 r. jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych. Od lutego 2019 r. jest członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

Dzień 1: Sesja plenarna: Rządowa współpraca w ramach 3SI w kontekście regionalnym


Zdjęcie prelegenta

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ur. 27.06.1954 r. w Mielcu. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Od 1992 do 1998 r. prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Od 1998 do 2005 r. radny Województwa Podkarpackiego, członek zarządu i wicemarszałek. Od 2005 r. senator RP, w tym czasie pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a później przewodniczącego senackiej komisji obrony. Członek Komitetu Regionów przy Komisji Europejskiej, a także powołanej przez Prezydenta RP – Narodowej Rady Rozwoju. Marszałek Województwa Podkarpackiego (od maja 2013)

Dzień 1: Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza.Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert Rady Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, członek zespołu doradczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju oraz doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykładowca, autor wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Doświadczony pracownik samorządowy, związany ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Urzędem Miasta Białegostoku. Od 2018r. Marszałek Województwa Podlaskiego.

Dzień 1: Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza.Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Milan Majerský

Przewodniczący Samorządowego Regionu Preszów, Słowacja

Milan Majerský posiada bogate doświadczenie pracy w samorządzie terytorialnym (był burmistrzem Lewoczy w latach 2014-2017). Aktywnie angażuje się w politykę jako lider słowackiej partii politycznej „Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny”. W listopadzie 2017 r. został wybrany Przewodniczącym (predsedą) Samorządowego Regionu Preszów. Pełniąc funkcję Predsedy, dba o wszechstronny rozwój regionu i odpowiada za stosunki zagraniczne. Pan Majerský koncentruje się na tworzeniu dobrych warunków dla stabilnej sytuacji rodzin, wysokiego poziomu opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji.

Dzień 1: Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza. Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Zoltán Pajna

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Hajdú-Bihar, Węgry

Doświadczony polityk. W latach 1994-1998 był samorządowcem miasta na prawach powiatu Debreczyn, następnie do 2014 r. pełnił funkcję wiceburmistrza. W międzyczasie w latach 2010-2011 pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Rozwoju Regionalnego Észak-Alföld. Został zaproszony do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Powiatu Hajdú-Bihar w 2014 r. W 2019 r. został przewodniczącym Krajowego Stowarzyszenia Zarządów Powiatów.
Jego praca została uhonorowana nagrodą „Wiceburmistrz roku” w 2009 roku oraz nagrodą Pro Region – przyznaną przez Ministra Rozwoju Narodowego i Gospodarki w 2010 roku.
Od 2004 r. uczestniczy w koordynacji funduszy Unii Europejskiej. Ze względu na swoje stanowiska dokłada wszelkich starań, aby gminy mogły zrealizować swoje przyszłe koncepcje, a ludność wiejska żyła w stabilnym, zrównoważonym i wysokiej jakości środowisku.

Dzień 1: Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza. Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Mihail Adrian Neatu-Breciuga

Wiceprzewodniczący Okręgu Dolj, Rumunia

Mihail Adrian Neatu-Breciuga jest wiceprzewodniczącym Okręgu Dolj w Rumunii od listopada 2020 roku. Przed objęciem tego stanowiska przez 8 lat był radnym okręgu i angażował się na rzecz społeczności regionu. Jest doświadczonym managerem i politykiem z poważnym zapleczem w sektorze korporacyjnym. Przez kilka lat był managerem najważniejszej firmy energetycznej w Okręgu Oltenia (Transelectrica), korzystając ze swojego wykształcenia na studiach ekonomicznych i zarządzania projektami.

Dzień 1: Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza. Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Michał Mulawa

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Jest absolwentem Wydziału Politologii UMCS o specjalności samorząd terytorialny i polityka lokalna oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii komunikacji społecznej na Wydziale Psychologii UMCS. Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia z programowania i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m. in. z Unii Europejskiej, OBWE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mechanizmów szwajcarskich oraz funduszy tzw. ambasadorskich.
Ekspert w zakresie programowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Radny województwa lubelskiego dwóch kadencji. Był doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dyrektorem Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, wykładowcą akademickim, pełnomocnikiem ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz rzecznikiem burmistrza Kraśnika.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Elżbieta Łukaniuk

Członek Gabinetu Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean, Komisja Europejska

Od grudnia 2019 odpowiada za kwestie dotyczące transportu drogowego, kolejnictwa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gabinecie Adiny Vălean, Komisarz ds. Transportu. Od początku kariery zawodowej związana z transportem. W latach 2015 – 2019 pracowała w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Referacie ds. Polityki Transportowej, od grudnia 2018 kierując pracami tego Referatu. Reprezentowała Polskę w pracach grup roboczych Rady UE w zakresie transportu lądowego oraz spraw horyzontalnych w transporcie, specjalizując się m.in. w tematach dotyczących kolejnictwa, infrastruktury drogowej, transeuropejskiej sieci transportowej. W latach 2008 – 2015 pracowała w Ministerstwie Infrastruktury zajmując się m.in. kwestiami współpracy międzynarodowej oraz koordynacją spraw europejskich.
Ukończyła Międzynarodową Szkołę Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Śląskim oraz Ecole Nationale d’Administration (ENA).

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Maria Koidu

Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności, Komisja Europejska

Maria Koidu pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Mobilności Komisji Europejskiej od stycznia 2014 r. Zajmuje się transportem intermodalnym towarowym oraz transportem kombinowanym. W 2018 roku pracowała przez 8 miesięcy przy Prezydencji Estonii w Radzie UE, przewodnicząc i koordynując trzy grupy robocze. W latach 2007–2014 pani Koidu pracowała w DG ds. Handlu jako negocjator UE z organizacjami międzynarodowymi i krajami spoza UE w obszarze handlu usługami, w tym usługami transportowymi.
Przed dołączeniem do Komisji Europejskiej, Pani Koidu pracowała przez 10 lat na różnych stanowiskach w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji Estonii, w szczególności jako naczelnik Wydziału ds. Polityki Gospodarczej i Transportowej, kierownik Wydziału ds. Polityki Handlowej, główny negocjator ds. gospodarczych przystąpienia Estonii do UE i jako negocjator akcesyjny w sprawie przystąpienia Estonii do WTO.
Przez lata wykładała również ekonomię i prawo UE oraz politykę gospodarczą na estońskich fakultetach i uczelniach. Studiowała ekonomię, zarządzanie międzynarodowym biznesem i inżynierię chemiczną.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Mirosław Dybowski

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Prawnik, legislator, specjalizuje się w tematyce transportu. W latach 2000 – 2008 zatrudniony w urzędach polskiej administracji rządowej, gdzie był zaangażowany w proces transpozycji do prawa polskiego przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie transportu, a także przepisów międzynarodowych organizacji ICAO, JAA i EUROCONTROL.

W latach 2011-2013 ekspert Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR Joint Undertaking). Od roku 2013 zatrudniony w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, gdzie jest odpowiedzialny za inwestycje transportowe realizowane w Polsce ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Ukończył Technikum Kolejowe w Gdyni, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikację legislacyjną oraz Studium Integracji Europejskiej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Czesław Warsewicz

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Pan Czesław Warsewicz z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity.

Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP – Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. Pracował zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, m.in. od 1997 do 2006 r. związany był z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m. in. funkcje Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. Potem przeszedł do sektora transportowego: w latach 2006 – 2009 Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., a od 2009 do 2013 roku kierował polskim biurem hiszpańskiej spółki Patentes TALGO , czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2015 roku związany jest z PKP CARGO S.A., najpierw jako Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., zaś w 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Andrzej Hawryluk

Prezes Portu Lotniczego Lublin

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, ruch lotniczy. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, sterowanie ruchem w transporcie. Politechnika Łódzka, zarządzanie przedsiębiorstwem, studia podyplomowe.
Związany z branżą lotniczą od początku kariery zawodowej. Przez wiele lat zatrudniony w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, zastępca Naczelnego Dyrektora PPL – Dyrektora Pionu Inwestycji. Odpowiadał za realizację inwestycji strategicznych dla przedsiębiorstwa.
W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego, szkolącego kontrolerów ruchu lotniczego. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ruchu Lotniczym w PAŻP. Odpowiedzialny za wykonywanie zadań Safety Managera, ochronę infrastruktury oraz koordynację i wykonanie całościowego system zarządzania kryzysowego.
Był członkiem rad nadzorczych spółek: Chopin Airport Development, Port Lotniczy Gdańsk, LOT Usługi Lotniskowe w Krakowie oraz POZ-LOT Usługi Lotniskowe. Od czerwca 2021 r. członek rady nadzorczej „Łęczyńska Energetyka” spółka z o.o. w Bogdance.
W czerwcu 2020 r. powołany na prezesa Portu Lotniczego Lublin.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od listopada 2016 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 roku. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.
Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.
Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Adrian Mazur

Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Polska

W ministerstwie ds. transportu pracuje od 2009 r. początkowo zajmując się realizacją transportowych projektów B+R oraz współpracą ze Skandynawią. W 2013 r. został naczelnikiem Wydziału Innowacji Transportowych, a następnie Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej. Od 2019 r. jest Dyrektorem Departamentu Strategii Transportu, odpowiadającym m.in. za przygotowanie perspektywy finansowej 2021-2027, rewizję Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T oraz programowanie polityki transportowej.
Jest współautorem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz komponentu transportowego Krajowego Planu Odbudowy.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie strategii i polityk rozwoju, negocjacji międzynarodowych, zrównoważonej mobilności i cyfryzacji transportu oraz zarządzania projektami.
Jest kierownikiem projektu w zakresie automatyzacji transportu drogowego – AV-PL-ROAD oraz odpowiada za koordynację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jest też koordynatorem ds. współpracy z siecią transportowych instytutów badawczych Poltrin oraz członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.
Posiada tytuł MBA „Innowacje i analiza danych” Polskiej Akademii Nauk i Woodbury School of Business Utah Valley University.

Dzień 1: Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Maciej Szymanowski

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Prof. dr hab.

Prof.  dr hab. Maciej Szymanowski, hungarysta i historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie, specjalizujący się w tematyce Europy Środkowej w XX i XXI wieku. Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Dzień 1: Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Wojciech Żukowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze

Urodził się 7 października 1964 roku w Wyszkowie. Jest absolwentem historii KUL. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe pełniąc funkcje w administracji samorządowej i rządowej. W latach 2002–2005 był przewodniczącym rady miasta w Tomaszowie. Od 7 grudnia 2005 do 31 października 2007 na stanowisku wojewody lubelskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji. Od 8 grudnia 2010 do obecnej chwili pełni funkcję burmistrza Tomaszowa Lubelskiego. W 2020 został prezesem zarządu nowo utworzonego Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze.

Dzień 1: Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Elżbieta Feret

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwerstet Rzeszowski

dr hab., prof. UR., nauki prawne, prawo finansowe. Studia prawnicze – UMCS (1996). Stopień doktora  n. prawnych (Wydział Prawa i Administracji UMCS, 2004), habilitacja (WPiA UMCS, 2014). Od 1996 zatrudniona w UMCS Filia w Rzeszowie i od 2001 w UR jako asystent, następnie adiunkt i prof. UR obecnie pełniąc funkcję prorektora ds. Kolegium Nauk Społecznych. Pracowała także w WSPiA w Przemyślu (1999-2012) oraz PWSZ w Tarnobrzegu (2009-2013). W 1996-1998 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Od 2015 roku wpisana została do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na listę radców prawnych.

Podstawową płaszczyzną badawczą objętą zainteresowaniami dr hab. Elżbiety Feret, prof. UR są zagadnienia finansowo-prawne związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie, co znalazło potwierdzenie w monografii nt. Koncepcje i teorie samorządności terytorialnej na przykładzie wybranych państw i Polski z uwzględnieniem kwestii finansowania ich działalności. Swoje zainteresowania łączy z członkostwem w Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rady naukowej kwartalnika Prawo budżetowe Państwa i Samorządu, a także kierowaniem Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dzień 1: Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Dawid Lasek

Wiceprezes Zarządu Euroregion Karpacki Polska

Sekretarz Generalny, Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. W latach 2016 – 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, na wydziałach Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz  Prawa i Administracji. Studiował Politologię na Uniwersytecie Śląskim. Był sekretarzem naukowym polsko – francuskiego studium europeistyki w Rzeszowie, współorganizowanego przez  Uniwersytet Paris 13, IUT de Saint Denis. Od 2001 roku w karierze zawodowej główne miejsce zajął Euroregion Karpacki. Tam między innymi pełnił funkcję Dyrektora Biura, kierownika programów transgranicznych, a od 2007 roku funkcję wiceprezesa. Od 2012 roku pełni funkcję członka Zarządu (Executive Committee) Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Gronau. Ma bogate doświadczenie we współpracy ze instytucjami szwajcarskimi, gdzie w ramach programu szwajcarskiego opracowywał i wprowadzał markę karpacką „Carpathia”. Był także członkiem zespołu ds. turystyki zrównoważonej Konwencji Karpackiej. W latach 2006-2007 pełnił funkcję dyrektora departamentu współpracy terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Obecnie koordynuje prace Karpackiej Platformy Turystyki Zrównoważonej Konwencji Karpackiej na czas polskiej prezydencji do 2023 roku.

Dzień 1: Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Goran Andrjanić

Dziennikarz, publicysta i tłumacz, Chorwacja

Polsko-chorwacki dziennikarz, publicysta i tłumacz. Pracował jako dziennikarz w następujących polskich i chorwackich mediach: Jutarnji list, Obzor, Gość Niedzielny, Tygodnik TVP, Fronda, Przewodnik Katolicki, Polska Agencja Prasowa. Przez 6 lat był redaktorem naczelnym chorwackiej strony religijnej Bitno.net, a przez 2 lata redaktorem chorwackiego tygodnika Fokus. Obecnie pisze dla polskiego tygodnika Sieci oraz portalu wPolityce.pl. Pisze o religii, polityce (Inicjatywie Trójmorza) oraz kulturze.

Żonaty, żona Barbara, trójka dzieci: Antonina, Jan Josip i Ruža.

Dzień 1: Inicjatywa Trójmorza-gdzie jesteśmy dzisiaj?


Zdjęcie prelegenta

Łukasz Lewkowicz

Pracownik naukowy UMCS, Wykładowca akademicki, ekspert ds. międzynarodowych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej. Zainteresowania badawcze: historyczne i współczesne stosunki polsko-słowackie, polityka zagraniczna Słowacji, funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, komunikowanie polityczne, myśl geopolityczna. Praktykant w Ambasadzie RP w Bratysławie. Odbył staże naukowe na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, w tym monografii autorskich: Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013; Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), Lublin 2020; Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 13.

Dzień 1: Inicjatywa Trójmorza – gdzie jesteśmy dzisiaj?


Zdjęcie prelegenta

Marlena Gołębiowska

Analityk ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych w Instytucie Europy Środkowej, nauczyciel akademicki

Analityk ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych Instytutu Europy Środkowej. Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka publikacji naukowych poświęconych gospodarkom regionu Europy Środkowej, w tym autorskiej monografii: Jak rozpędzić gospodarkę, czyli polityki innowacyjne państw Grupy Wyszehradzkiej, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 12.

Dzień 1: Inicjatywa Trójmorza – gdzie jesteśmy dzisiaj?


Zdjęcie prelegenta

Tomáš Strážay

Dyrektor Centrum Badawczego Słowackiego Związku Polityki Zagranicznej

Od września Dyrektor Centrum Badawczego Słowackiego Związku Polityki Zagranicznej. Wcześniej obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Programu Badawczego ds. Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Był również redaktorem kwartalnika International Issues oraz Slovak Foreign Policy Affairs. Czołowy ekspert w dziedzinie projektów poświęconych współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowej oraz rozszerzeniu UE. Od 2007 r współpracuje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów oraz Parlamentem Europejskim jako doradca ekspercki sprawozdawców. Jeden z założycieli sieci Think Visegrad – V4 Think Tank Platform.

Tomáš Strážay ukończył Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w 1999 r., w 2010 uzyskał również tytuł doktora z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dzień 1: Inicjatywa Trójmorza-gdzie jesteśmy dzisiaj?


Zdjęcie prelegenta

Michał Dworski

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego

Historyk, prawnik, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego, Dyrektor Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu im. gen. W. Andersa, doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor monografii i artykułów naukowych, stypendysta m.in. Polonia Aid Foundation Trust oraz Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska. Za działalność społeczną odznaczony Medalami im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz „Pro Patria”.

Dzień 1: Inicjatywa Trójmorza – gdzie jesteśmy dzisiaj?


Zdjęcie prelegenta

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza

Doktor habilitowany w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Profesor tego Instytutu. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Szkoły Głównej Handlowej, studiowała także w Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Dzień 1: Inicjatywa Trójmorza – gdzie jesteśmy dzisiaj?


Zdjęcie prelegenta

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji

Polski menedżer i bankowiec, były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.
11 grudnia 2017 został powołany na stanowisko premiera, ministra rozwoju i finansów. Premier od 9 stycznia 2018 r.

Od 29 września 2016 r. do 11 grudnia 2017 r. wicepremier i minister rozwoju i finansów. Od 16 listopada 2015 r. pełnił funkcję wicepremiera i ministra rozwoju
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing, W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK., w maju 2007r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. 23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dzień 2: Wystąpienie


Zdjęcie prelegenta

Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

Urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2009 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 4 czerwca powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. 15 listopada został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych.

Dzień 2: Wystąpienie


Zdjęcie prelegenta

DANIEL OBAJTEK

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN Orlen

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface. Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności.

Dzień 2: Fuzja Orlen, PGNiG, Lotos


Zdjęcie prelegenta

Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.
W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.
Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.
Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dzień 2: Współpraca giełd Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

BEATA DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Trójmorza

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute, oraz Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Kierowała wdrożeniem strategicznych projektów, m. in. nowego modelu oddziału, bankowości elektronicznej. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Od 2008 r. w radzie nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Od 2012 r. zarządzała transformacją kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji”, jako dyrektor Obszaru Partnerstwa HR. W 2015 r. została członkiem Zarządu BZ WBK.

W 2016 r. powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego – państwowego banku rozwoju, który inicjuje i wdraża programy służące zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu jakości życia w Polsce. Beata Daszyńska-Muzyczka przygotowała nową strategię banku rozwoju, która skupia się na realizacji działań zwiększających konkurencyjność Polskiej gospodarki. Rozwija działalność międzynarodową BGK m.in. poprzez tworzenie przedstawicielstw BGK w Europie i na świecie.

Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w CEE – Funduszu Trójmorza (3SIIF). Od czerwca 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Funduszu Trójmorza. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych, aby wspierać integrację i spójność gospodarczą całej UE.

Beata Daszyńska – Muzyczka jest członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, przewodniczącą Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz reprezentuje BGK w wielu rad programowych, kapitułach, komitetach doradczych.

Uhonorowana w 2019 i 2020 r. nagrodami:

Nagroda Prometejska im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – w kategorii ekonomia; Manager Award – wyróżnienie za dalekowzroczność biznesową i utworzenie Funduszu Trójmorza; Bankowy Menedżer Roku 2018 – Nagroda Gazety Bankowej;

A także Laureatka Rankingu 25 najlepszych menedżerów finansowych w Polsce Gazety Finansowej oraz w Top 10 Polskich Menedżerek magazynu Forbes.

Dzień 2: Instrumenty finansowe współpracy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Waldemar Buda

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w byłym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, poseł VIII kadencji.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Działał w biurze pomocy prawnej kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Pasjonat biegania. Organizował m.in. Biegową Pielgrzymkę Charytatywną do Częstochowy i Bieg Palmirski ku pamięci Janusza Kusocińskiego.

Dzień 2: Instrumenty finansowe współpracy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Paweł Nierada

pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – Finanse i Bankowość, MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w zakresie venture capital, corporate finance, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

 

Ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Zrealizował liczne projekty w obszarach rynków publicznych i prywatnych (pierwotne oferty publiczne, emisje obligacji, akcji, analizy rynkowe), fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradztwa strategicznego na rzecz dużych podmiotów korporacyjnych a także doradztwa prywatyzacyjnego (doradztwo zarówno na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa jak i inwestorów), tak w Polsce jak i zagranicą.

W latach 2007–2016 był Partnerem Zarządzający w Rada Partners – firmie doradczej z obszaru doradztwa strategicznego i rynków kapitałowych oraz holistycznego zarządzania firmą,  2007-2012  – Prezesem Zarządu Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o.. Wcześniej pracował jako Dyrektor ERSTE Corporate Finance w Polsce –  Grupa ERSTE Bank, Dyrektor zespołu Financial Advisory w Deloitte, Manager  w NM Rothschild Polska, Senior Analyst  Natural Resources and Global Power Team w Credit Suisse First Boston (Europe).

 

Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego w zakresie energetyki, strategii i bezpieczeństwa energetycznego. Posiada status Autoryzowanej Osoby (Approved Person) wydany przez brytyjskie Financial Conduct Authority (brytyjski odpowiednik KNF).

Dzień 2: Instrumenty finansowe współpracy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Piotr Kuszewski

Prezes Zarządu, PTE PZU

Dr Piotr Kuszewski jest adiunktem w Instytucie Bankowości SGH i kierownikiem Podyplomowych Studiów Compliance w SGH. Piotr Kuszewski jest również Prezesem Zarządu PTE PZU SA. Piotr Kuszewski jest absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.

W latach 2018-2020 był CFO Grupy Digital Care a w latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 roku Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Piotr Kuszewski zasiadał w radach nadzorczych takich podmiotów jak PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.

Dzień 2: Instrumenty finansowe współpracy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao

Prezes Zarządu Banku Pekao od kwietnia 2020 r. W latach 2015-2020 wiceminister finansów nadzorujący politykę makroekonomiczną i prawo podatkowe. W latach 2019-2020 Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się analizami gospodarki strefy euro. Od 2009 roku zaangażowany w działalność non-profit w Instytucie Sobieskiego. Leszek Skiba jest absolwentem SGH (mgr Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych).

Dzień 2: Instrumenty finansowe współpracy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Fundacji Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetyczneji ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym. Remigiusz uzyskał gruntowne wykształcenie w zakresie zarządzania, prawa i energetyki, zdobyte na prestiżowych uczelniach, m. in: Stanford University, Sustainable Banking Initiative, Certificate Course – Poland Energy Sector Executive Workshop, California, USA, Certificate Course in Leadership and Managerial Effectiveness w International Management Institute, New Delhi, Indie. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest Prezesem DISE. W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu TAURON Polska Energia (wiodący polski koncern energetyczny). W latach 2016-2019 był członkiem Rady Dyrektorów w EURELECTRIC. W latach 2018 – 2020 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w PILE ELBUD SA (budowa infrastruktury elektroenergetycznej). W roku 2020 obejmował stanowisko Executive Director, Heating & Cooling, Poland and Baltics w Fortum.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Artur Soboń

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Urodził się 13 marca 1977 r. w Świdniku. Absolwent Wydziału Humanistycznego KUL i SGH w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Lublinie oraz studia doktoranckie z ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Od 2015 r. poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego. 7 lutego 2018 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawując nadzór m.in nad budownictwem i mieszkalnictwem. Funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni od dnia 5 grudnia 2019 r. Mieszka z rodziną w Świdniku. Od 5 września 2020 r. pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Artur Wasil

Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.

W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku –Górnictwo i Geologia, Specjalność –Geotechnika Górnicza. Z Lubelskim Zagłębiem Węglowym związany od 2002 r., kiedy to podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. To tu przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty po sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 21 marca 2018 r. objął funkcję Prezesa Zarządu LW Bogdanka S. A.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Jan Janusz Szewczak

Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN S.A.

Prawnik, analityk gospodarczy i ekspert z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula). Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji. Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.​

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Jacek Janiszek

Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Manager z ponad 20-letnim stażem, związany z branżą energetyczna i chemiczną. Z Grupą Azoty PUŁAWY związany jest od 1996 roku, także jako dyrektor Departamentu Korporacyjnego. W latach 2017-2018 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Azoty PUŁAWY. Od maja 2020 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupa Azoty Puławy, odpowiadając m.in. za Pion Inwestycji, Pion Technologii i Rozwoju oraz Pion Energetyczny. Ukończył m.in. studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim” SGH oraz Strategic Leadership Academy.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych

Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych. Nadzoruje m.in. politykę i programy poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej, produkcję helu i skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz koordynuje strategie zakupów w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG. Jest ekonomistą, samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem oraz autorem kilkunastu artykułów naukowych.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Grzegorz Muszyński

Prezes Zarządu JSW Innowacje S.A.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej i University of Illinois w USA. Ekonomista i manager z bogatym doświadczeniem. Był m.in. prezesem zarządu Portu Lotniczego Lublin, członkiem zarządu do spraw inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wiceprezesem Zarządu BGK Nieruchomości S.A. i PFR Nieruchomości S.A. oraz pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości. Zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP S.A. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu JSW Innowacje S.A.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Sylwia Pawlak

Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, jak również The Vienna University of Technology. Doktor nauk technicznych. Studium doktoranckie ukończyła w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) i tam też rozpoczęła swoją karierę zawodową. Następnie pracowała we Wrocławskim Centrum Badań (obecnie PORT) i kolejno w ENERGA S.A. Od 2019 r. dyrektor ds. innowacji w Grupie LOTOS S.A.

Dzień 2: Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju


Zdjęcie prelegenta

Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urodził się 13 lipca 1982 roku w Bielsku-Białej. Menedżer, samorządowiec, wykładowca. Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie.  Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła, jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Był także wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni. Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 roku. Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu.

15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. był również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. 6 października 2020 r. został powołany na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prywatnie pasjonat żeglarstwa oraz miłośnik zwierząt, działający na ich rzecz w sejmowym zespole.

Dzień 2: Wystąpienie


Zdjęcie prelegenta

Andrzej Jaworski

Prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego

Założyciel i Prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego, która skupia ponad 120 podmiotów z sektora rolno-spożywczego, od lipca 2020 roku Prezes Zarządu Grupy VRG. Wcześniej z sukcesami kierował dużymi przedsiębiorstwami w tym m.in. jako Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Członek Zarządu Grupy PZU S.A./PZU Życie S.A. Od 2016 roku Przewodniczący Rady Instytutu Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II. Ukończył m.in. studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, EMBA na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Dreźnie i WSHiU w Poznaniu. Poseł na Sejm trzech kadencji, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

Dzień 2: Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Zdzisław Szwed

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania i Finansów w Administracji Publicznej, Logistyki, Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa oraz Master of Business Administration. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Radny Rady Miasta Chełm dwóch kadencji. Działacz społeczny, w latach 2005 – 2021 prezes Chełmskiego Towarzystwa Samorządowego. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Pełni również funkcję Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. Prywatnie sympatyk jazdy na rowerze i zimowego „morsowania”. Współzałożyciel Chełmskiej Grupy Rowerowej oraz członek Lubelskiego Klubu Morsa.

Dzień 2: Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Tomasz Olenderek

Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Administracji Szkoły Wyższej w Płocku. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Finansami i Marketingu Politechniki Warszawskiej oraz Psychologię w Biznesie w WSB w Toruniu. Członek Zarządu KSC w latach ‪2006-2018 oraz od 2019 r. do chwili obecnej. W latach ‪2004-2006 wybrany głosami pracowników jako ich reprezentant w Radzie Nadzorczej KSC. Karierę zawodową związał z branżą cukrowniczą zaczynając w Cukrowni w Borowiczkach w Płocku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników KSC. W 2020 roku wyróżniony odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.

Pracowników KSC. W latach 2004-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej KSC wyłonionym z ramienia pracowników. W latach 2006-2018 oraz od 2019 r. do chwili obecnej pełni funkcje Członka Zarządu KSC. W 2020 roku wyróżniony odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.

Dzień 2: Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Michał Wiśniewski

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nadzoruje Pion Innowacji i Rozwoju. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym oraz publicznym m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Ministerstwie Cyfryzacji.

Dzień 2: Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Daniel Alain Korona

Prezes Zarządu ELEWARR Sp. z o.o.

Urodził się 19 marca 1963 roku w Warszawie, działacz opozycji antykomunistycznej, doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-2007 pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca kilku uczelni wyższych. Reprezentował obywateli w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i sądowych. Od 2008 r. prezes dyrektor generalny Stowarzyszenia Polskie Euro 2012, członek rady nadzorczej, przewodniczący rady a następnie prezes zarządu Elewarr w 2006/2007 r. i ponownie prezes Spółki od 1 listopada 2018 roku.

Dzień 2: Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Tomasz Solis

Dyrektor Generalny LRH S.A.

Członek Grupy Założycielskiej Spółdzielni Ogrodniczej w Bobach, Delegat Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, Przewodniczący Komisji Sadownictwa, Przewodniczący czasowej komisji do spraw aktów prawnych, Członek Zarządu Grupy Producentów Lubsad Sp. z o.o., Założyciel i Prezes grupy producentów WITABO sp. z o.o. , Dyrektor Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji w LRH S.A., Dyrektor Zakładów Przetwórczych w Motyczu i Poniatowej, Dyrektor Generalny LRH S.A., Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sadowników RP, Pomysłodawca i organizator Międzynarodowej Konferencji „Jagodowe Trendy”, Reprezentant Związku w pracach komitetów roboczych przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Członek Grupy Roboczej „Owoce i Warzywa” COOPA i COGECA w Brukseli, Członek Zarządu międzynarodowej organizacji producentów malin IRO (International Raspberry Organization), Wiceprezydent IRO, Wiceprzewodniczący Polskiego Forum Ogrodniczo – Przetwórczego, Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru, Członek Polskiej Rady Winiarstwa

2018

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddz.Lubelski

2006/2021

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i ochrony Środowiska

Dzień 2: Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Odpowiada za politykę gospodarczą państwa – m.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność i technologie, transformację cyfrową, zieloną gospodarkę oraz gospodarcze relacje z zagranicą. Do jego zadań należą również kwestie związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu; stosunkami i warunkami pracy; wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi; zbiorowymi stosunkami pracy i sporami zbiorowymi oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Kolejny obszar stanowią budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo oraz turystyka.Zdjęcie prelegenta

Michał Kanownik

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska

Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe, organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której dwukrotnie sprawował funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z kwestiami cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży cyfrowej i nowych technologii inwestującej w Polsce.

Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Olga Semeniuk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ponadto, ukończyła studium dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2018 r. jest radną m.st. Warszawy i przewodniczącą Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej. W latach 2014-2018 była radną Dzielnicy Wola, gdzie kierowała Komisją Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Działalności Gospodarczej.

Od 2011 r. współpracuje z Polonią i Polakami za Granicą. W latach 2011–2016 pracowała w organizacjach pozarządowych, w tym w Europejskim Instytucie na rzecz Demokracji (EID) i Fundacji Wolność i Demokracja. Konsultant OBWE.

Koordynator kilku projektów, w tym: projektu pt. „Strażnicy Narodowej Pamięci”, biegu „Pamięć Żołnierzy Wyklętych – Bieg Tropem Wilczym”. Zaangażowana jest też w szeroko pojęte inicjatywy związane ze wspieraniem Polaków na Wschodzie.

Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Dr Andrzej Kozłowski

Instytut Kościuszki
Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Andrey Bachvarov

Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Digital National Alliance, Bułgaria

Doktor nauk informatycznych specjalizujący się w sztucznej inteligencji. Regularnie zabiera głos w dyskusji na temat możliwości SI w rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych. Doświadczony przedsiębiorca w branży odnawialnych źródeł energii oraz sieci dystrybucji energii elektrycznej. Zarządzał inwestycjami o wartości przekraczającej 100 milionów euro w powyższych dziedzinach. Założyciel i inwestor w start-upie analitycznym, wykorzystującym drony do pozyskania danych wizualnych, korzystającym z SI do przetworzenia ich oraz przewidywania i zarządzania w konserwacji infrastruktury sektora energetycznego. Założyciel firmy softwareowej budującej centra R&D dla korporacji i start-upów technologicznych.

Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Gábor Mátrai

Członek Zarządu w IVSZ - Węgierskim Stowarzyszeniu ICT

Ukończył studia z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w jednym z czołowych węgierskich banków komercyjnych w 1987 r. W 1990 r. dołączył do Sandoz/Novartis AG jako CFO. Pracował również jako Investment Director wiodących funduszy inwestycyjnych: Hungarian-American Enterprise Fund oraz FirstHungary Fund.

Od 1998 r., reprezentował FirstHungary w fuzji, łączącej przedsiębiorstwo z największym dostawcą telewizji kablowej w regionie, będącym w posiadaniu Sony, Disney, Time Warner i LibertyGlobal.  Po zakończeniu transakcji dołączył do LibertyGlobal na stanowisku Director of Strategy.

W 2010 r. został wyznaczony na wiceprezesa węgierskiego Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji (NMHH) oraz wiceprzewodniczacego BEREC. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora i członka zarządu IVSZ – Węgierskiego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej. Zasiada również w składzie ExB & Ops. Committee w ramach DIGITAL EUROPE.

Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Jake Ward

Prezes Connected Commerce Council (3C)

Prezes Connected Commerce Council (3C), organizacji zrzeszającej małe przedsiębiorstwa, korzystające z narzędzi i technologii cyfrowych. 3C oferuje tysiącom małych firm dostęp do narzędzi, zasobów i wsparcia w rozpoczęciu działania, utrzymaniu i wzroście. 3C w imieniu swoich członków podejmuje działania na rzecz kreowania polityki sprzyjającej małym przedsiębiorstwom i zrównoważonemu rozwojowi.

Jake był również współzałożycielem i CEO w Application Developers Alliance – organizacji będącej globalnym liderem w reprezentowaniu interesu twórców oprogramowania. Ward jest regularnym mówcą w czasie konferencji branżowych oraz autorem licznych artykułów. Występował przed Izbą Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, reprezentując interes małych przedsiębiorstw.

Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Tomasz Zdzikot

Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył m.in. studia podyplomowe MBA z zarządzania cyberbezpieczeństwem na Wojskowej Akademii Technicznej, program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, a także studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo” w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia „Zarządzanie w Administracji Publicznej” w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz Studium Generale Europa w Instytucie Politologii UKSW.
W latach 2015-2017 podsekretarz stanu, a w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnik rządu ds. przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.
W latach 2018-2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie w latach 2019—2020 r. pełnił także funkcję pełnomocnikiem ministra do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Wieloletni samorządowiec w m.st. Warszawie oraz w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Od 2020 r. Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Dzień 2: Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii


Zdjęcie prelegenta

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki, dr hab. Prof KUL

W 2001 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”. Jest autorem kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W latach 2015-2019 pełnił funkcję Wojewody Lubelskiego. W tym czasie był zaangażowany we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa oraz aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji.
W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, zdobywając ponad 87 tys. głosów. Jako poseł pełni funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
19 października 2020 roku powołany na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki.

 

Dzień 2: Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

JACEK JAN GOŁĘBIOWSKI

Dyrektor Centrum Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doktor habilitowany, historyk, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. Polonii i Polaków za Granicą. Specjalizacja naukowa: historia powszechna i historia Polski XX wieku, historia polskiej emigracji w XIX i XX wieku, historia krajów hiszpańskojęzycznych i historia świata śródziemnomorskiego.

Dzień 2: Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Pavol Mačala

Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, Słowacja

Doktor nauk humanistycznych, członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm. Zajmuje się personalizmem Słowian i najstarszą historią Słowian, były kierownik Katedry Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Katolickiego v Ružomberoku oraz dyrektor Słowackiego Instytutu Historycznego MS w Martinie, w latach 1998-2002 doradca wiceministra spraw zagranicznych Słowacji

Dzień 2: Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Marek Miłosz

Wiceprezes Zarządu Fundacji ECCC

Profesor Politechniki Lubelskiej na Wydziale Informatyki, gdzie pracuje od 1982 r. Specjalista w zakresie inżynierii oprogramowania, baz danych zarządzanie, modelowanie procesów biznesowych, interfejsy człowiek-komputer, cyfrowe zarządzanie projektami i kompetencje cyfrowe. Jest konsultantem badań naukowych prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie kompetencji cyfrowych obywateli Europy. Jest autorem lub współautorem 55 książek, ponad 500 artykułów naukowych, promotorem ponad 250 prac dyplomowych oraz promotorem pomocniczym 4 doktoratów. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi „Za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce” oraz Złotym Krzyżem Zasługi „Za rozwój IT”.

Dzień 2: Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Mikołaj Różycki

Zastępca Prezesa PARP

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE – z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W latach 2004-2016 pracował w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będącej Narodową Agencją dla programów edukacyjnych Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie  przez ponad 10 lat zarządzał różnorodnymi zespołami realizującymi strategiczne programy edukacyjne m.in. „Młodzież w Działaniu” i „Erasmus+”.

Ponadto współprowadził liczne programy szkoleniowe i edukacyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oceniał wnioski o fundusze w Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, programie „Dobry Pomysł” oraz programach fundacji korporacyjnych.

Dodatkowo realizował szereg działań doradczych i analitycznych dla dużych, średnich i małych firm w tym startupów. Współprowadził projekt „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” oraz pilotażowy program wsparcia innowatorów – „Dobry Pomysł, współrealizowany z Polskim Funduszem Rozwoju.

Przez kilkanaście lat pracował społecznie z dziećmi i młodzieżą, współpracuje jako wolontariusz z różnymi organizacjami pozarządowymi.

Od 2006 roku pisze do prasy i do internetu, poruszając kwestie gospodarcze, społeczne, sportowe, krajoznawcze czy marketingowe. Był redaktorem naczelnym portalu www.mlodziez.org.pl, współprowadził portal www.marketingsportowy.pl, od początku współtworzył miesięcznik akademicki „Koncept”. Pracował w biurach prasowych firm i organizacji w ramach ogólnopolskich wydarzeń społecznych i gospodarczych.

Absolwent studiów MBA.

Dzień 2: Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

MIECZYSŁAW RYBA

Członek Zespołu Doradczego Ministerstwa Edukacji i Nauki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, dr hab. Prof. KUL

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nauczyciel akademicki na Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. W latach 2007-2011 członek Kolegium IPN. Od listopada 2020 r. w Zespole Doradczym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Wieloletni radny miasta Lublina, obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Dzień 2: Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Adam Mikołajczyk

Prezes Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 20 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa).

Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce, m.in. dla Województwa Pomorskiego, miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl itd.

Od 2010 r. inicjator powołania i prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. Od 2019 roku współpracownik Związku Miast Polskich przy projektach doradczych dla polskich małych i średnich miast.

Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-doradczych w obszarze marketingu, komunikacji, budowania marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolił m.in. dla Oxford Union Center na Oxfordzie oraz dla City Nation Place Conference w Londynie. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, Województwa Małopolskiego, Łódzkiego.

Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego. Członek Jury wielu konkursów marketingowych, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, EFFIE, Złote Spinacze, czy na Najlepszy Produkt Turystyczny (Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej) i najlepsze wydawnictwo promocyjne (Konkurs ‘Złote Formaty’).

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą, w tym na pierwszej konferencji w Rosji poświęconej marketingowi miast (City Marketing and Development Congress, Moskwa), na pierwszym kongresie marketingu turystycznego we Lwowie (Win with the Lion, Lwów) oraz pierwszej konferencji tego typu w Brazylii (Place Branding Seminar DIRECTIONS).

Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’. Dwukrotny laureat wyróżnienia w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

ANDRZEJ GUT-MOSTOWY

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP , Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

Współtwórca programu Polski Bon Turystyczny i wielu rozwiązań zawartych m. in. w tarczy antykryzysowej i tarczy turystycznej.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach gospodarka turystyczna (studia magisterskie) i gospodarka regionalna (studia doktoranckie).

Poseł na Sejm RP: 2005–2007, 2007–2011, 2011–2015 oraz obecnej kadencji.

Zna język angielski.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Miha Kovačič

Dyrektor Generalny Slovenian Convention Bureau, Słowenia

Miha Kovacic ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w branży turystycznej. Turystyka jest nierozerwalnie związana z jego rodziną, będącą już czwartym pokoleniem pracującym w tym sektorze. Zaczynał od Kompas Tour Operator, ale szybko zachwycił się branżą spotkań. Kontynuując pracę z Kompas, DMC i PCO, później dołączył do Grand Hotel Union, największego hotelu kongresowego w Lublanie. Obecne jest dyrektorem generalnym Slovenian Convention Bureau. Po ponad dekadzie aktywności w branży, Miha nadal z pasją rozwija się i promuje Słowenię jako cel spotkań i podróży motywacyjnych. Miha Kovacic jest również organizatorem Conventa, targów spotkań i podróży motywacyjnych »Nowej Europy«. Pierwsza Conventa została zorganizowana w 2009 roku, teraz planowana jest już 13. edycja.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Maciej Nykiel

Prezes Zarządu Nekera

Ekspert zarządzania firmami z segmentu travel. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w pełnieniu różnych funkcji jako założyciel, dyrektor zarządzający i członek zarządów firm i projektów turystycznych. Specjalizacja w sprzedaży online, digitalizacji, e-commerce, call center, systemach franczyzowych. Absolwent ekonomii: handel zagraniczny. Były Prezes Zarządu Neckermann, Managing Director Fly.pl oraz Dyrektor Ecommerce i Marketingu TUI Poland. Obecnie Prezes Zarządu touroperatora Nekera.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Agnieszka Puszczewicz

Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej przedstawicielstwo w Polsce

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie, Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz London School of Public Relations. Doktorat z nauk politycznych obroniła na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Od 1995 roku prywatnie i zawodowo związana jest z Chorwacją. Posiada wieloletnie doświadczenie w turystyce nabyte w sektorze prywatnym zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji. Od 1 listopada 2017 jest dyrektorem Przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Mindaugas Sinkevičius

Przewodniczący Związku Władz Lokalnych Litwy, Burmistrz Miasta Jonava

Mindaugas Sinkevičius (ur. 20 czerwca 1984 r. w Jonawie), polityk litewski, przewodniczący Związku Władz Lokalnych Litwy, burmistrz miasta Jonava, były Minister Gospodarki Litwy, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Mykolasa Romerisa oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekonomii ISM. W 2015 roku obronił pracę doktorską w ISM.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Martin Pavlík

Dyrektor Narodowego Centrum Turystyki w Polsce

Martin Pavlík od kilku lat łączy swoje życie zawodowe z turystyką i sportem. Jego doświadczenie kształtowało się w różnych kierunkach, od restauracji, hoteli, po organizację wydarzeń czy udział w wycieczkach dziennikarskich. Od jesieni 2020 odpowiada za prezentację słowackiej turystyki w Polsce. Aktywnie nawiązuje również kontakty z polskimi partnerami w zakresie współpracy przy prezentacji regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

ARTUR PIELASZEK

Wicedyrektor Departament Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz doktorant Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Od ponad 15 lat związany z branżą turystyczną jako praktyk zajmujący się turystyką przyjazdową, wyjazdową oraz branżą MICE. Największą pasję przejawia do realizacji programów incentive oraz eventów międzynarodowych.
Przez prawie 8 lat związany z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT gdzie prowadził marketing na globalnych rynkach w ponad 50 krajach z całego świata. Specjalizuje się w marketingu handlowym oraz strategii marketingowej.
Obecnie odpowiada za szerokie spektrum działań marketingowych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną głównie na rynkach zagranicznych.

Dzień 2: Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza