Agenda
Dzień 1
29 czerwca (wtorek)

LCK
09:00 – 10:00

Logowanie uczestników online

(obowiązuje wcześniejsza rejestracja: Rejestracja na Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza (koj24.pl))

10:00 – 10:05

Powitanie

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego 

10:05 – 10:15

Oficjalne otwarcie

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

10:15 – 10:25
Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza to forma bezpośredniej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego państw należących do Inicjatywy Trójmorza. Pomysłodawcą projektu jest Województwo Lubelskie. Do sieci mogą dołączyć samorządy z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Uczestnicy sieci będą mieć szansę na znalezienie partnerów do przygotowywania i przeprowadzania przedsięwzięć. Będzie to możliwe dzięki regularnym spotkaniom, które mają prowadzić do wymiany doświadczeń na szczeblu samorządowym tych krajów.

Podpisanie Deklaracji Gospodarczej Sieci Regionów Trójmorza

samorządy z Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii, Słowacji i Węgier

10:25 – 10:30

Podpisanie Deklaracji w zakresie współpracy w obszarze cyfryzacji

GovTech Polska i Związek Cyfrowa Polska

10:30 – 11:30

Sesja strategiczna z udziałem przedstawicieli państw Trójmorza

Partner merytoryczny: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Moderator: dr hab. Marcin Szewczak, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

 • prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP
 • Roussi Ivanov, Sekretarz ds. Zagranicznych Prezydenta Republiki Bułgarii
 • Tiit Riisalo, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Republiki Estońskiej
 • Laurentiu Flueraru,Doradca w Departamencie Polityki Zagranicznej Administracji Prezydenta Rumunii
11.30 – 12.30

Dyplomacja Trójmorza – panel z udziałem partnerów i sąsiadów Inicjatywy Trójmorza

Partner merytoryczny: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Moderator: Witold Dzielski, Dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP

 • Andrii Deshchytsia, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy
 •  dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Federalnej Niemiec
 • Akio Miyajima, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii
 • Margarita Ganeva, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Bułgarii
 • Romana Vlahutin, Ambasador ds. Łączności, Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 • B. Bix Aliu, Chargé d’Affaires, a.i, Ambasada Stanów Zjednoczonych
12.30 – 13.00

Przerwa

13.00 – 13.10

Wystąpienie

prof. dr hab. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych

13.10 – 14.00

Sesja plenarna: Rządowa współpraca w ramach 3SI w kontekście regionalnym

Partner merytoryczny: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Moderator: Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSZ, Pełnomocnik Rządu ds. Inicjatywy Trójmorza

 • Péter Sztáray, Minister ds. Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier
 • Arnoldas Pranckevičius, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Narodowy koordynator Inicjatywy Trójmorza
 • Jan Sechter, Wiceminister Transportu Republiki Czeskiej, Narodowy koordynator ds. Inicjatywy Trójmorza
 • Cornel Feruţă, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rumunii, Narodowy Koordynator ds. Inicjatywy Trójmorza
 • Andris Pelšs, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Łotwy
 • Märt Volmer, Podsekretarz Stanu ds. Europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej
 • Martin Polónyi, Dyrektor Generalny Sekcji Relacji Zagranicznych, koordynator ds. Inicjatywy Trójmorza, Ministerstwo Finansów Republiki Słowackiej
14.00 – 15.00
Debata z udziałem przedstawicieli samorządów Trójmorza, którzy z perspektywy swoich doświadczeń będą omawiali aktualną i przyszłą rolę regionów w rozwoju gospodarczym obszaru Trójmorza. Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Europie wskazują na konieczność podejmowania zintegrowanych działań zmierzających do wprowadzenia zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Rozwój regionów nie jest możliwy bez rozwoju gospodarczego opartego na tworzeniu nowych, międzynarodowych sieci powiązań. Kolejnym krokiem niezbędnym do rozwoju Inicjatywy Trójmorza będzie rozwój gospodarczej współpracy międzyregionalnej w postaci Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

Sieć Gospodarcza regionów Trójmorza. Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza

Partner merytoryczny: Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Moderator: dr hab. Marcin Szewczak, Prezes IRST

 • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego
 • dr Milan Majerský, Przewodniczący Regionu Preszowskiego, Słowacja
 • Zoltán Pajna, Przewodniczący Komitatu Hajdu-Bihar, Węgry
 • Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 • Mihail Neatu, Wiceprzewodniczący Okręgu Dolj, Rumunia 
15.00 – 16.00

Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza

Partner merytoryczny: Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Lubelskie Convention Bureau

Moderator: dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

 • Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury RP
 • Elżbieta Łukaniuk, Gabinet Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean
 • Maria Koidu, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności Komisji Europejskiej
 • Mirosław Dybowski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
 • Czesław Warsewicz, Prezes PKP Cargo
 • Andrzej Hawryluk, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin. S.A
 • Paweł Gruza, Wiceprezes KGHM, współautor Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego
16:00 – 17:00

Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza

Partner merytoryczny: Euroregion Roztocze
Moderator: dr hab. Maciej Szymanowski, Dyrektor Instytutu Polsko-Węgierskiego im. W. Felczaka

 • prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wojciech Żukowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze
 • Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu Euroregion Karpacki Polska
 • dr Dawid Szabo,  Dyrektor Instytutu Trimarium w Budapeszcie
 • dr hab. Elżbieta Feret, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. Karol Karski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 • dr Marek Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski
17:00 – 18:00
Inicjatywa Trójmorza ma już swoją 5-letnią historię. W trakcie debaty uczestnicy – przedstawiciele ośrodków naukowych, reprezentujący państwa wchodzące do tego porozumienia dokonają oceny realizacji projektów, które są realizowane w ramach współpracy państw oraz uwidocznią różnice w postrzeganiu Inicjatywy w krajach członkowskich.

Inicjatywa Trójmorza – gdzie jesteśmy dzisiaj?

Partner merytoryczny: Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Moderator: Michał Dworski, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego

 • Tomáš Strážay, Dyrektor Centrum Badawczego Słowackiego Związku Polityki Zagranicznej
 • dr Łukasz Lewkowicz, Pracownik naukowy UMCS, Analityk Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie
 • Marlena Gołębiowska, Instytut Europy Środkowej, pracownik naukowy KUL
 • Goran Andrjanić, Ekspert Fundacji Trójmorze, Chorwacja
 • dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, Prof. ISP PAN, Ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza
Zapraszamy na wirtualny spacer z po Lublinie, mieście o bogatej ponad 700-letniej historii, z doskonale zachowanymi zabytkami oraz licznymi śladami świadczącymi o położeniu na styku kultur Zachodu i Wschodu.Dzień 2
30 czerwca (środa)

LCK
09:00 – 10:00

Logowanie uczestników online

10:00 – 10:10

Wystąpienie

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

10:10 – 10:20

Wystąpienie

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

10:20-10:30

Uroczyste wręczenie nagrody gospodarczej:

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

10:30-10:40

 Odbudowa po pandemii poprzez inwestycje w infrastrukturę

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

10:40 – 11:10

Fuzja Orlen, PGNiG, Lotos

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

11:10 – 11:25

Współpraca giełd Trójmorza, indeks CEEPlus

Dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

11.25 – 12.15
Fundusz Trójmorza ma pełnić rolę wehikułu inwestycyjnego, który zmobilizuje kapitał do realizacji kluczowych inwestycji transportowych, energetycznych i cyfrowych w krajach położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Finansowane projekty będą miały charakter transgraniczny i ponadnarodowy, a sam Fundusz będzie komplementarny do finansowania infrastruktury ze środków publicznych i europejskich – ma być ich uzupełnieniem i wzmocnieniem. W trakcie debaty nacisk kładziony będzie na różne instrumenty finansowania współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i ponadnarodowej w obszarze Trójmorza, również ze środków UE.

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPÓŁPRACY TRÓJMORZA

Partner merytoryczny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderator: dr Grzegorz Lewicki, Klub Jagielloński

 • Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Pekao SA
 • Dr Piotr Kuszewski, Prezes Zarządu, PTE PZU
 • Paweł Nierada, Pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 - 13.30
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga dywersyfikacji źródeł, surowców oraz sposobu wytwarzania i dystrybucji energii. W najbliższej perspektywie dotyczy to kierunków i dostawców gazu ziemnego, zwiększenia jego pojemności magazynowych oraz zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego w kontekście wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycją, która wpisuje się realizację tego priorytetu jest „korytarz gazowy Północ-Południe”, który łączy terminal LNG w Świnoujściu z terminalem Adria LNG w Chorwacji przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W ASPEKCIE ODPOWIEDZIALNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Partner merytoryczny: Fundacja Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Fundacji Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

 • Artur Wasil, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A.
 • Grzegorz Muszyński, Prezes Zarządu JSW Innowacje S.A.
 • Dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG S.A
 • Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.
 • Jan Janusz Szewczak, Członek Zarządu, PKN Orlen S.A.
 • Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A.
13:30 – 13:40

Szanse i wyzwania dla małych i średnich gospodarstw rolnych w rejonie Trójmorza w świetle Europejskiego Zielonego Ładu 

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13:40 – 14:30
W panelu dotyczącym rolnictwa podjęte zostaną wspólne dla wszystkich państw regionu zagadnienia z zakresu rolnictwa, przetwórstwa i produkcji żywności. Jako kluczowe zagadnienie omawiany będzie wpływ Wspólnej Polityki Rolnej. W części poświęconej na debatę omówione zostaną tematy związane z bezpieczeństwem żywności, wyznacznikami popytu na żywność oraz zmiany w sektorze żywnościowym wynikające ze zmian preferencji konsumentów.

ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE W OBSZARZE TRÓJMORZA

Partner merytoryczny: Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego

Moderator: Andrzej Jaworski, Prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego

 • Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
 • Tomasz Olenderek, Członek Zarządu, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • Daniel Alain Korona, Prezes Zarządu ELEWARR sp. z o. o.
 • Tomasz Solis, Dyrektor Generalny, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce
 • Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR
14:30 – 14:45

Przerwa

14:45 – 15:00

„Innowacyjność szansą na rozwój gospodarczy obszaru Trójmorza”

 

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

15:00 – 16:00
Epidemia COVID-19 wpłynęła na każdą aktywność naszego życia – od edukacji, po pracę i spędzanie wolnego czasu. Uczestnicy debaty porozmawiają o tym, na ile pandemia przyśpieszyła proces cyfryzacji w regionie Trójmorza oraz czy przyśpieszenie to będzie tendencją stałą czy też trzeba ją będzie podtrzymywać. A jeśli tak, to w jaki sposób należy inicjować dalszy rozwój digitalizacji gospodarek, by był on skuteczny? Panel ten będzie też okazją, by zastanowić się nad takimi wyzwaniami – m.in. w kontekście Recovery Fund czy Krajowych Planów Odbudowy – takimi, jak budowa sieci piątej generacji, zapewnienie cyberbezpieczeństwa w regionie, budowanie świadomości cyfrowej, stwarzanie możliwości konkurowania przedsiębiorcom, rozwój startupów, finansowanie badań, np. w kontekście rozwoju sieci kolejnej generacji - 6G.

TRANSFORMACJA CYFROWA I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU MAKROREGIONU W KONTEKŚCIE WALKI ZE SKUTKAMI PANDEMII

Partner merytoryczny: Związek Cyfrowa Polska

Moderator: Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska

 • Olga Semeniuk,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • dr Andrzej Kozłowski, Instytut Kościuszki
 • dr hab. Andrey Bachvarov, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Digital National Alliance, Bułgaria
 • Matrai Gabor, Członek Zarządu w IVSZ – Węgierskim Stowarzyszeniu ICT, Węgry
 • dr Jake Ward, Prezes Connected Commerce Council (3C), Anglia
 • Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.
16:00 – 17:00
Motto "Nigdy wcześniej w historii innowacje nie oferowały tak wiele, dla tak wielu, w tak krótkim czasie" – William Henry Gates III. Panel dyskusyjny poświęcony nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom. Innowacyjność jest od lat wyraźnym motorem postępu w wielu dziedzinach, który doprowadził do zbudowania przeskoków rozwojowych, zmieniających rzeczywistość w skali globalnej i lokalnej.

Nauka i gospodarka. Wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza. 

Partner merytoryczny: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Moderator: Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Ministra Edukacji i Nauki

 • dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki
 • Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
 • dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
 • Stanisław Pisarski, Prezes, Factor Consulting Sp. z o.o.,
 • Prof. dr inż. Marek Miłosz, Wiceprezes Zarządu, Fundacja ECCC
 • dr Pavol Mačala, Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Personalizm
17:00 – 18:00
Głównym tematem panelu dyskusyjnego, pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej, będzie zaprezentowanie najlepszych praktyk w turystyce w państwach leżących w obszarze Trójmorza. Międzynarodowi eksperci wskażą innowacyjne rozwiązania w obszarze promocji turystycznej, które z sukcesem stosują w swoich krajach. Współpraca i wymiana doświadczeń pozwoli na zacieśnienie współpracy między państwami Trójmorza oraz wzmocnienie i usprawnienie wspólnej polityki turystycznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

TRASA VIA CARPATIA SZANSĄ  NA PROMOCJĘ TURYSTYCZNĄ OBSZARU TRÓJMORZA

Partner merytoryczny: Polska Organizacja Turystyczna

Moderator: Adam Mikołajczyk, Prezes Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc

 • Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP
 • Mindaugas Sinkevicius, Prezes Stowarzyszenia Władz Lokalnych na Litwie, Burmistrz Miasta Jonava
 • Maciej Nykiel,  Prezes Zarządu Nekera
 • Agnieszka Anna Puszczewicz, Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej przedstawicielstwo w Polsce
 • Miha Kovačič, Dyrektor Słoweńskiego Convention Bureau, Lubljana
 • Martin Pavlik, Dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce
 • Artur Pielaszek, Wicedyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej
Aktualizacja: 28 czerwca 2021