Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Grottgera 4, 20 029 Lublin, tel. 81 44 16 606, e mail: info@lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.congress.lubelskie.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących;
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję;
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć, a przy niektórych zdjęciach brak jest tekstu alternatywnego;
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w dniu 30 marca 2021 r. dokonano przeglądu deklaracji dostępności.

 1. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do

Anety Karpińskiej;

kontakt mailowy na adres: aneta.karpinska@lubelskie.pl

kontakt telefoniczny: 81 4781 327.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do Spraw Dostępności w UMWL

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Zgłaszając takie żądanie podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu i poinformować Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie znajduje się przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie.

Do budynku urzędu prowadzi główne wejście od ul. Grottgera oraz wejście boczne zlokalizowane z prawej strony budynku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Wejście główne prowadzi przez duże przeszklone drzwi, gdzie po prawej stronie znajduje się domofon, który pozwala na przywołanie portiera. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Urząd zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych departamentów i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się po prawej stronie od wejścia głównego oraz poprzez informację otrzymaną w Kancelarii Ogólnej (recepcja). Do Kancelarii Ogólnej należy się kierować po pokonaniu 5m do 7m na wprost od wejścia głównego i kierować się na prawo. Na wprost wejścia głównego znajdują się cztery windy oraz po 1 windzie na prawo i lewo od wind usytuowanych centralnie po przejściu z holu głównego. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braila, przycisk poziomu zero (wejście główne) jest wyróżniony otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach bocznych znajdują się klatki schodowe, gdzie początek i koniec biegu schodów oznaczone są naklejonymi taśmami. Sekretariat Departamentu zlokalizowany jest na piętrze III pok. nr 302 – prawa strona po wyjściu z windy. Na każdej kondygnacji znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane w prawej i lewej części budynku.
Oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na poziomie – 1 garażu, do którego wjazd zlokalizowany jest na lewo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 4. Po wjeździe na parking należy nacisnąć guzik przywołujący portiera. Zachęcamy, aby osoba z niepełnosprawnościami, chcąca skorzystać z miejsca parkingowego poinformowała o swojej wizycie w urzędzie pod nr tel. 81 44 16 500 co najmniej dzień wcześniej.

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Filiach Urzędu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prosimy o:

 • kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
 • poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
 • przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
 • przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Dodatkowe informacje

Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nie udostępnia aplikacji mobilnej.