I Edycja

Pierwsza edycja wydarzenia w czerwcu 2021 skupiła łącznie ponad 730 osób. Wśród 81 panelistów byli liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W trakcie dwóch dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach 18 paneli dotknięto tematów istotnych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki, tj. m in.: dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.

W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Podczas Kongresu została podpisana Deklaracja Lubelska, która stworzyła podstawy trwałego i stabilnego partnerstwa samorządów położonych na obszarze objętym Inicjatywą Trójmorza. Akt ten będzie w kolejnych latach narzędziem prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wielu wspólnych inicjatyw.

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA OBSZARU INICJATYWY TRÓJMORZA

TRASA VIA CARPATIA SZANSĄ NA PROMOCJĘ TURYSTYCZNĄ OBSZARU TRÓJMORZA

TRANFORMACJA CYFROWA I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU MAKROREGIONU W KONTEKŚCIE WALKI ZE SKUTKAMI PANDEMII

SIEĆ GOSPODARCZA REGIONÓW TRÓJMORZA – ROLA REGIONÓW W ROZWOJU GOSPODARCZYM TRÓJMORZA

SESJA STRATEGICZNA

SEJSA PLENARNA RZĄDOWA WSPÓŁPRACA W RAMACH 3SI NA POZIOMIE REGIONALNYM

ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO SPOŻYWCZE

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONÓW TRÓJMORZA

NAUKA I GOSPODARKA. WYZWANIA DLA INICJATYWY TRÓJMORZA

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPÓŁPRACY TRÓJMORZA

INICJATYWA TRÓJMORZA – GDZIE JESTEŚMY DZISIAJ

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W APSEKCIE ODPOWIEDZIALNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Media o I edycji: