Forum gospodarcze

W dniach 6-7 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się Samorządowy Kongres Trójmorza, podczas którego zostaną poruszone tematy ważne dla współpracy regionów z obszaru Inicjatywy Trójmorza w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

W tym roku wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, stanowiące platformę do budowania trwałych relacji gospodarczych. Zaplanowane podczas Forum seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne posłużą wymianie doświadczeń oraz inspiracji wdziedzinie gospodarki. 

Kontakt w sprawach udziału w Forum Gospodarczym: congress@lubelskie.pl 

Tel.: +48 81 537 16 51 lub +48 501 960 183