Zarejestruj się


Etap 1
Informacje podstawowe

Rezerwacje

Udział online
Udział stacjonarnie

Oficjalne otwarcie
Sesja I: Inicjatywa Trójmorza – Ukraina – wyzwania współpracy
Sesja II z udziałem ministrów transportu państw Trójmorza, KE oraz Ukrainy
Sieć Regionów Trójmorza – współpraca z regionami ukraińskimi
Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza
Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza w obliczu wojny w Ukrainie
Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Inicjatywy Trójmorza
Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza
Forum gospodarcze