Agenda 2022

Udział w Kongresie jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja otwarta będzie od 25 kwietnia do 4 czerwca 2022 r. do godz. 12.00. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na j. angielski i polski wszystkich paneli dyskusyjnych.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Agendy Kongresu. Aktualizacja Agendy na dzień 16.05.2022 r.
**Obowiązuje limit miejsc na udział stacjonarny w ramach poszczególnych paneli. Panele dostępne są również online.

Dzień 1
6 czerwca 2022, poniedziałek
Zwiń szczegóły

LCK

Rejestracja uczestników

10:00-10:05

Powitanie

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Sala Główna S2
10:05-10:15

Oficjalne otwarcie

Sala Główna S2
10:15-10:20

Wręczenie nagrody w kategorii osobowość

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Sala Główna S2
10:20-10:30

Wystąpienie

Sala Główna S2
10:30-11:30

Panel I: Inicjatywa Trójmorza – Ukraina – wyzwania współpracy

Partner merytoryczny: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prelegenci:

 • Gediminas Varvuolis, Ambassador-at-Large, Departament Europejski, MSZ Litwy
 • Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSZ, Pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza
 • Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce
 • Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce
 • Konrad Popławski, Kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich
Sala Główna S2
11:30-12:30

Panel II: Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza w obliczu wojny w Ukrainie

Partner merytoryczny: Fundacja Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Fundacji Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Prelegenci:

 • Artur Wasil, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A.
 • Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN
 • Dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A.
 • Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Sala Główna S2
12:30-13:30

Przerwa na Lunch

13:30-13:40

Wystąpienie

Sala Główna S2
14:30-15:30

Panel III: Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza

Partner merytoryczny: Ministerstwo Edukacji i Nauki RP

Prelegenci: 

 • dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki
Sala Główna S2
15:30-16:30

Panel IV Debata Regionów: Sieć Regionów Trójmorza – współpraca z regionami ukraińskimi

Partner merytoryczny: IRST WL

Moderator: dr hab. Marcin Szewczak, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Prelegenci:

 • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Ádám Karácsony, Wiceprzewodniczący Okręgu Pest, Węgry
Sala Główna S2
równolegle
10:00-15:00

FORUM GOSPODARCZE: Prezentacja firm, partnerów, sponsorów – stoiska

Sala S5
12:00-13:00

FORUM GOSPODARCZE: Panel I

Sala S7
14:00-15:00

FORUM GOSPODARCZE: Panel II

Sala S7

FORUM GOSPODARCZE: Spotkania B2B

Dzień 2
7 czerwca 2022, wtorek
Zwiń szczegóły

LCK
10:00-10:10

Wystąpienie

Sala Główna S2
10:10-10:20

Wystąpienie

Wręczenie nagrody w kategorii gospodarka

Sala Główna S2
10:20-10:30

Wystąpienie

Dr Marek Dietl, Prezes Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie

Sala Główna S2
10:30-10:40

Wystąpienie

Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sala Główna S2
10:40-11:30

Panel I: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Inicjatywy Trójmorza

Partner merytoryczny: Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego

Moderator: Andrzej Jaworski, Prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego

Sala Główna S2
11:30-12:30

Panel II: Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ- południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? Finalizacja prac na szlakach drogowych, spójna sieć połączeń kolejowych

Partner merytoryczny: Ministerstwo Infrastruktury RP

Prelegenci:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Polska
 • Oleksandr Kubrakov, Minister Infrastruktury, Ukraina
 • JULIUS SKAČKAUSKAS, Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej
 • Linda Medne, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Łotwa
Sala Główna S2
12:30-13:30

Przerwa na Lunch

13:30-13:40

Wystąpienie

Sala Główna S2
14:30-15:30

Panel IV: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza

Partner merytoryczny: Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Moderator: Marlena Gołębiowska, Starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej, pracownik naukowy KUL

Prelegenci:

 • dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza, Polska
 • dr Vít Dostál, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych (AMO), Czechy
 • dr Andrzej Pukszto, litewski historyk, politolog, publicysta i dziennikarz narodowości polskiej, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa
 • Miklós Mitrovits, historyk, polonista, Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk, Instytut Europy Środkowej Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie, Węgry
 • dr Łukasz Lewkowicz, kierownik Zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej, pracownik naukowy UMCS, Polska
Sala Główna S2
15:30-17:30

Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza

Otwarcie:

 • Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Sławomir Tokarski, Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makroregionów, Interreg i wdrażania programów, DG Regio, Komisja Europejska

Moderator: Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Prelegenci:

 • prof. de hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Wojciech Żukowski, Prezes Zarządu Euroregionu “Roztocze”
 • dr Kajetan Kościk , Kierownik Oddziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Tünde Szabó, Senior Regional Development Manager, Departament Rozwoju, Planowania i Strategii, Hajdú-Bihar County, Węgry
 • Nina Taylor, Menadżer Projektu, E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions, Słowenia
 • Ilga Gruševa, Senior Expert of Territorial Cooperation Unit/ Development Instruments Department, Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego, Łotwa
 • Tudor Drambarean, Miasto Alba Iulia, Rumunia
 • Marion Schönfeldinger, Forschung Burgenland GmbH, Austria
 • Serhiy Gemberg, Zastępca Przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Ukraina
Sala Główna S2
równolegle
10:30-15:00

FORUM GOSPODARCZE: Prezentacja firm, partnerów, sponsorów – stoiska

Sala S5
10:30-11:30

FORUM GOSPODARCZE: Panel I

Sala S7
11:30-12:30

FORUM GOSPODARCZE: Panel II

Sala S7

FORUM GOSPODARCZE: Spotkania B2B

Sala S7
13:30-15:00

FORUM GOSPODARCZE: Wizyta studyjna

Wydarzenie towarzyszące: II Festiwal Regionów Trójmorza

Współorganizator: TVP3