Wydarzenie

Inicjatywa Trójmorza ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie.

Lublin i region lubelski zapisały się w historii Europy w sposób unikalny. To tutaj na mocy zawartej w 1569 r. Unii Lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, która przez ponad 200 lat była najbardziej demokratycznym wieloetnicznym państwem w Europie. W oparciu o to przesłanie naszych przodków pragniemy budować przyszłość i siłę gospodarczą całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Współpracując w ramach Inicjatywy Trójmorza dążymy do rozbudowy połączeń infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych, a tym samym stworzenia nowych międzynarodowych sieci powiązań biznesowych. To one są warunkiem zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju regionów, państw i całej Unii Europejskiej. Województwo Lubelskie posiada potencjał do bycia liderem Gospodarczej Sieci Regionów Trójmorza (Economic Network of the Three Seas Regions) biorąc pod uwagę kluczowe położenie Lubelszczyzny na trasie Via Carpatia – jednego z flagowych projektów infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza.

Wiodące zagadnienia:

  • Współpraca gospodarcza regionów Trójmorza
  • Instrumenty finansowe UE, Fundusz Trójmorza
  • Transport i logistyka w kontekście Via Carpatia
  • Innowacyjna gospodarka i współpraca nauka-biznes
  • Transformacja cyfrowa
  • Bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój
  • Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Turystyka i promocja regionów Trójmorza

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W tym roku drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy. Pragniemy, aby stał się on corocznym międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza, przedstawicieli partnerów strategicznych (Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec), a także regionów partnerskich z Europy Wschodniej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Warunki udziału w Wydarzeniu zostały opisane w Regulaminie dostępnym na stronie Kongresu.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na j. angielski.

Rejestracja elektroniczna jest otwarta. Zapraszamy do udziału!

Media o nas