Sieć

Województwo Lubelskie jest inicjatorem powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, która stanie się formatem bezpośredniej współpracy między samorządami z dwunastu państw Inicjatywy Trójmorza. Deklaracja o utworzeniu sieci, zwana Deklaracją Lubelską, została podpisana podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza w dniu 29 czerwca 2021.

W uroczystym podpisaniu Deklaracji Lubelskiej w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy udział wzięło pięć polskich województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie, litewskie okręgi Alytus i Marjampole oraz miasto Poniewież, Kraj Preszowski ze Słowacji, węgierski Komitat Hajdú-Bihar i pięć okręgów rumuńskich: Călărași, Caraș Severin, Dolj, Maramureș i Timiș. Łącznie Deklarację podpisało piętnaście regionów z pięciu państw należących do Inicjatywy Trójmorza.

Sygnatariusze sieci na scenie z Prezydentem RP podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza

Ostateczna treść Deklaracji Lubelskiej w językach, w których została podpisana:

EN LT HU PL RO SK

Sieć będzie platformą współpracy otwartą dla regionów z 12 krajów 3SI (na poziomie NUTS2 oraz NUTS3), której uczestnicy będą mieli możliwość cyklicznych spotkań w Lublinie, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów do realizacji wspólnych projektów. Udział w Sieci nie wiąże się z kosztami ze strony regionu. Przystąpienie do Sieci odbywa się na podstawie Deklaracji Lubelskiej (jest to forma listu intencyjnego).

W przyszłości przewiduje się możliwość pogłębienia współpracy w formie umowy międzynarodowej lub utworzenia EUWT „Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza“ z siedzibą w Lublinie. Do EUWT będą mogły przystąpić regiony zainteresowane wspólną realizacją projektów. Przystąpienie do EUWT będzie odbywać się na podstawie odrębnego porozumienia (Konwencja) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) z późn. zm.

 

Cele i zadania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza:

• zmniejszanie luki infrastrukturalnej w Europie Środkowo –Wschodniej wynikającej z doświadczeń transformacji gospodarczej

• budowanie współpracy międzyregionalnej, stanowiącej komponent samorządowy i lokalny Inicjatywy Trójmorza 3SI

• istotny impuls rozwojowy dla samorządów dzięki współpracy i budowaniu trwałych powiązań w obszarze infrastruktury, transportu, cyfryzacji oraz innowacji

• narzędzie do lepszego wykorzystania programów UE dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Funduszu Trójmorza

• udział w dynamicznym procesie odbudowy gospodarczej po pandemii

• współpraca wokół dużych projektów infrastrukturalnych: Via Carpatia, Rail Baltica, Strategia Karpacka

 

Regiony zainteresowane przystąpieniem do Sieci zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie telefonicznie +48 81 44 16 784 lub mailowo international@lubelskie.pl

Zapraszamy do współpracy!