Sieć

Województwo Lubelskie jest inicjatorem powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, która stanie się formatem bezpośredniej współpracy między samorządami z dwunastu państw Inicjatywy Trójmorza. Deklaracja o utworzeniu sieci, zwana Deklaracją Lubelską, została podpisana podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza w dniu 29 czerwca 2021.

W uroczystym podpisaniu Deklaracji Lubelskiej w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy udział wzięło pięć polskich województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie, litewskie okręgi Alytus i Marjampole oraz miasto Poniewież, Kraj Preszowski ze Słowacji, węgierski Komitat Hajdú-Bihar i pięć okręgów rumuńskich: Călărași, Caraș Severin, Dolj, Maramureș i Timiș.

Łącznie Deklarację podpisało piętnaście regionów z pięciu państw należących do Inicjatywy Trójmorza.

Sygnatariusze sieci na scenie z Prezydentem RP podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza

Ostateczna treść Deklaracji Lubelskiej w językach, w których została podpisana:

EN LT HU PL RO SK

Sieć będzie platformą współpracy otwartą dla regionów na poziomie NUTS2 oraz NUTS3 z 12 krajów 3SI (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier), której uczestnicy będą mieli możliwość cyklicznych spotkań w Lublinie, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów do realizacji wspólnych projektów. Udział w Sieci nie wiąże się z kosztami ze strony regionu.

W 2022 roku planowane jest podpisanie formalnej umowy międzynarodowej tworzącej Sieć Regionów Trójmorza, przyjęcie statutu oraz dalsze rozwijanie formatu. Rozbudowa Sieci obejmie utworzenie specjalistycznych sekcji, m.in. Sekcja Gospodarka, Turystyka, Transport i in., przyjęcie nowych członków z kolejnych krajów, realizację wspólnych projektów z dostępnych programów UE oraz szereg wydarzeń na szczeblu samorządowym.

Cele i zadania Sieci Regionów Trójmorza:

• zmniejszanie luki infrastrukturalnej w Europie Środkowo –Wschodniej wynikającej z doświadczeń transformacji gospodarczej

• budowanie współpracy międzyregionalnej, stanowiącej komponent samorządowy i lokalny Inicjatywy Trójmorza 3SI

• istotny impuls rozwojowy dla samorządów dzięki współpracy i budowaniu trwałych powiązań w obszarze infrastruktury, transportu, cyfryzacji oraz innowacji

• narzędzie do lepszego wykorzystania programów UE dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Funduszu Trójmorza

• udział w dynamicznym procesie odbudowy gospodarczej po pandemii

• współpraca wokół dużych projektów infrastrukturalnych: Via Carpatia, Rail Baltica, Strategia Karpacka

 

Regiony zainteresowane przystąpieniem do Sieci zapraszamy do kontaktu z Zespołem Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie telefonicznie +48 81 44 16 784 lub mailowo international@lubelskie.pl

Zapraszamy do współpracy!