Trójmorze nie jest konkurencją dla Unii Europejskiej- Inicjatywa Trójmorza nie jest konkurencją dla Unii Europejskiej. Wierzymy, że Trójmorze ma szanse pomóc w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie – mówi dr hab. Marcin Szewczak, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Już 6-7 czerwca, Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie.


W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza. Podobnie jak przed rokiem objęty Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak, Zastępca Dyrektora w Kancelarii Marszałka Izabela Szczęsna-Kowalczyk oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Elwira Lorenz.

W dniach 6-7 czerwca br. Lublin stanie się centrum wymiany myśli gospodarczej. Celem trójmorskiego projektu jest stworzenie platformy budowania silnych więzi strukturalnych na linii północ–południe. W Kongresie będą uczestniczyć władze samorządowe z 12 państw z obszaru trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W tym roku do debaty dołączy również Ukraina.


– Współpracując na poziomie samorządów, możemy budować dobry klimat nie tylko do współdziałania gospodarczego czy kulturalnego, ale także jednoczenia się w imię idei wolnej, demokratycznej Europy. Podczas kongresu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak w kontekście samorządów śródmorskich możemy wpływać na nasze rządy i relacje między Unią Europejską a Ukrainą, która broni dziś swojej suwerenności – podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.


Przed rokiem, przedstawiciele 15 samorządów z 5 krajów podpisali Deklarację Lubelską, która zakłada wspólne budowanie siły gospodarczej całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie w kongresie wzięło udział ponad 730 uczestników.


– Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. W ciągu ostatnich 15 lat państwa Trójmorza rozwijały się najdynamiczniej w całej Europie. Mamy wspólną historię, nasze społeczeństwa chcą osiągnąć poziom życia zachodnich społeczeństw. Mieszkańcy regionu są gotowi ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje. To nasz potężny kapitał. Jego niewykorzystanie byłoby błędem, którego by nam nie wybaczono – mówił rok temu na otwarciu Prezydent RP Andrzej Duda.

Czytaj więcej