Zmarł prof. Waldemar ParuchZ wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Waldemara Parucha. Wybitnego naukowca związanego z UMCS, przewodniczącego Zespołu Doradczego ds. Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Doradcy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Był też członkiem Rady Programowej Kongresu Trójmorza.


Straciliśmy wybitnego naukowca, wrażliwego społecznika, człowieka wielce zasłużonego dla polskiej edukacji i nauki, a przede wszystkim wielkiego Patriotę, człowieka oddanego Polsce. Odszedł przedwcześnie. Nie zdążymy już zrealizować wspólnych projektów i zadań służących reformom i rozwojowi systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Profesor Paruch był absolwentem historii i politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i wykładowcą tej uczelni. Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych naukowych, w tym około 30 monografii. Organizował i był współorganizatorem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych sprawom edukacji.

W latach 2013–2014 był członkiem komitetu naukowego II i III Konferencji Smoleńskiej poświęconej katastrofie samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010. W 2018 r. został Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. utworzenia Centrum Analiz Strategicznych, a następnie pierwszym szefem CAS, którym kierował do 2019 r. Od 2020 roku prof. Paruch był przewodniczącym zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki oraz członkiem gabinetu politycznego Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

W 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. Waldemarowi Paruchowi tytuł profesora nauk społecznych. 7 kwietnia 2022 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

- Miałem ogromny zaszczyt znać profesora osobiście. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Spoczywaj w pokoju - przekazał marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski.


Prof.dr hab. Waldemar Paruch (ur. 15 września 1964 r.) w Lublinie. W 1988 r. ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym UMCS, a w 1990 r. na kierunku nauki polityczne w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS. W 1996 r. na macierzystej uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Od początku kariery naukowej, tj. od 1988 r., związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Ostatnie pożegnanie prof.dr hab. Waldemara Parucha - 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.

Czytaj więcej